Ostatné geodetické práce

Vykonávame aj ďalšie geodetické práce, laserové 3D scanovanie, výpočet kubatúr s dokumentáciou 3D, technická nivelácia, vytýčenie výšky a mnohé ďalšie.

Výpočet kubatúr

Technická nivelácia

Kontrolné merania