Správy

Zrušenie správ katastra

Od 1.10.2013 boli zrušené správy katastra a ich pôsobnosť prešla na okresné úrady, katastrálne odbory. Zmena nastala prijatím zákona č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov. Zmena nastala iba v názve úradu, katastre pre jednotlivé okresné mestá zostávajú na doterajších miestach s tou istou agendou. Žiadosti, podania treba adresovať po novom: Okresný úrad Trenčín – katastrálny odbor. Podobne aj v ostatných okresoch.