Pozemkové právo

Ponuka služieb – geometrický plán, vytyčovanie a geometrické zameranie

Ponúkame vám kompletné geodetické služby v oblasti katastra nehnuteľností a geodetické práce patriace do inžinierskej geodézie. Vyhotovujeme široké spektrum geodetických prác – geometrický plán, vytýčenie hranice pozemku, geodetické podklady pre projektovanie stavieb, geodetické podklady na územné konanie, zriaďovanie geodetických bodov, vytyčovanie stavieb, meranie posunov a deformácií stavieb, meranie geometrických parametrov priemyselných objektov a zariadení ako sú žeriavové dráhy.

aSnažíme sa poskytovať kvalitné a profesionálne služby za prijateľné ceny. Vieme spoľahlivo a promptne zareagovať na vaše požiadavky a realizovať geodetické zameranie. Okrem toho radi poskytneme poradenstvo v oblasti geodézie a katastra bezplatne. Môžme poskytnúť aj informácie z katastra o pozemkoch v rozsahu nášho archívu.

Ku geodetickým prácam v katastri, k vyhotovenému geometrickému plánu zabezpečíme potrebné zmluvy – kúpnu zmluvu, darovaciu zmluvu a ďaľšie zmluvy.

Geodetické práce realizujeme v celom Trenčianskom kraji a susedných okresoch, v prípade väčšieho rozsahu prác je našou pôsobnosťou celá SR.

Tešíme sa na spoluprácu s vami!